Teknisk Illustration producerar handböcker, manualer, utbildningsmaterial och illustrationer. En förutsättning är att kunna produkten eller processen. Mycket av skissarbetet utförs i den praktiska miljön.

Tyngdpunkten ligger på illustrationer för kataloger, annonser, bruksanvisningar, förpackningar, mässor och inte minst för information via internet. Visualisering av tekniska produkter och förenkling av avancerade processer med hjälp av såväl flödesbilder, röntgenbilder, sprängskisser och animationer är vår specialitet.
Teknisk
Illustration AB
-postadress-
Box 281
901 06 Umeå

-besöksadress-
Grindvägen 4
Umeå

070–637 60 47