Vi visualiserar visionerna.

Vi överbryggar de gap, som ofta finns, mellan visionärer, tekniker och lekmän. Genom att enkelt visualisera projekt, forskning och tekniska lösningar blir visionen gripbar och inte minst underlättas marknadsföringen. Vi arbetar mycket med bild, i alla miljöer och media. Vi har också fackkunskap inom många teknikområden.
Det tycker vi är en förutsättning för att göra ett bra och trovärdigt arbete.

Teknisk
Illustration
-adress-
Grindvägen 4
903 46, Umeå

070–637 60 47